ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παροχή διευκρινίσεων επί των προδιαγραφών των τμημάτων 6,7,8 της με αρ. πρωτ. 10237/09-05-2024 Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια Εξειδικευμένου Επιστημονικού Εξοπλισμού Τηλεπισκόπησης για το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (PANGEA)»

Βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο