ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου γραφείων και χώρου αποθήκης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του προσωπικού και του ερευνητικού εξοπλισμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.)» στο πλαίσιο του Υποέργου 14 «Ενοικίαση χώρων αποθήκευσης και εργασίας» (κωδ. ΕΛΚΕ: 509314) του Έργου: «SUB7. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών»

Βρείτε την διακήρυξη εδώ.
Βρείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο