ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) στην Πεντέλη για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους επιπλέον» (CPV:79713000-5)»

Βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο