Σταυροπούλου Χρυσή
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2108109111