ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρακτικό No4 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των Προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του υπ’αρ: 1027/26.03.2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Πρακτικό No4 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των Προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του υπ’αρ: 1027/26.03.2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου «Εκπαιδευτική Σεισμολογία για το σχολείο και την κοινωνία: Διεπιστημονική προσέγγιση με καινοτόμες μεθόδους θεατρικής αγωγής και ψηφιακών τεχνολογιών – EduSeismArtTec – Κωδικός Έργου ΕΛΙΔΕΚ 1752»

Διαβάστε την απόφαση εδώ.
Διαβάστε το πρακτικό εδώ.