ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) στο Θησείο

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ διακήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) στο Θησείο

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.
Διαβάστε την περίληψη εδώ.

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου zip από εδώ.
(Για να αποθηκεύσετε το αρχείο, μετακινήστε τον δείκτη στην προηγούμενη γραμμή, επάνω στη λέξη ‘εδώ’, πατήστε το δεξί κουμπί και επιλέξετε στη συνέχεια ‘Αποθήκευση συνδέσμου ως’).