ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανάρτηση Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου γραφείων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Μονάδας Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ Δημόσιος Μειοδοτικ Διαγωνισμός για τη μίσθωση χώρου γραφείων για την
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Μονάδας Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Ινστιτούτου
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.).

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.
Διαβάστε την περίληψη της προκήρυξης εδώ.