Βαρδαξόγλου Πάρης
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103490116