Δρ. Μαρούσης Αθανάσιος
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490005