Δανιγγέλη Ελεάνα
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490026