Προκάκη Ειρήνη
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
Τηλέφωνο: 2103490141