Ρίζου Ελένη
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490149
Μετάβαση στο περιεχόμενο