Μπελιμπασάκη Όλγα
ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤ.-ΑΔΕΙΕΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, Φ.Ε.Κ., ΣΥΝΤΑΞΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Τηλέφωνο: 2103490134, 2103490115