Μητσόπουλος Βασίλειος
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103490142