Μανδηλαράς Ιωάννης
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2103490158