Λαγκαδινού Αναστασία-Ουρανία
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2103490136