Γκάτζιος Γεώργιος
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2103490078