Γκάτζιος Γεώργιος – Εκπρόσωπος Ειδ. Επιστημονικών – Τεχνικών και Διοικητικών Υπαλλήλων
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490078
Μετάβαση στο περιεχόμενο