Παπαδόπουλος Ευρυπίδης
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τηλέφωνο: 2103490139