Ζιαζιά Μαρία
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΛΚΕ
Τηλέφωνο: 2103490061
Μετάβαση στο περιεχόμενο