Μανιάτη Μαρία – Εκπρόσωπος Ειδ. Επιστημονικών – Τεχνικών και Διοικητικών Υπαλλήλων
Τηλέφωνο: 2103490062