Δρ Βασιλάκος Σπύρος – Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.