Έναρξη του νέου ευρωπαϊκού έργου IRISCC με στόχο την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Αλλαγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Ελλάδα – 08 Απριλίου 2024

Ένα νέο, φιλόδοξο ευρωπαϊκό έργο ερευνητικών υποδομών, το IRISCC, το οποίο επικεντρώνεται στους κινδύνους που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, ξεκίνησε επίσημα την 1η Απριλίου. Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Φυσικών Πόρων της Φινλανδίας (Luke), συγκεντρώνει 80 εταίρους από όλη την Ευρώπη και ενσωματώνει ερευνητικές υπηρεσίες από 14 ερευνητικές υποδομές (Research InfrastructuresRIs) και ηλεκτρονικές υποδομές.

Το IRISCC, με προϋπολογισμό σχεδόν 15 εκατ. ευρώ, είναι ένα έργο διάρκειας 54 μηνών με αποστολή να ενισχύσει την ικανότητα της κοινωνίας να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και να οικοδομήσει ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, η οποία επιτυγχάνεται προσφέροντας πρόσβαση σε διεπιστημονικές ερευνητικές πλατφόρμες και δεδομένα για ερευνητές που εστιάζουν στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τον Janne Rinne, συντονιστή του IRISCC, «η κατανόηση των κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και η προετοιμασία για την προσαρμογή σε αυτούς καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη για τις κοινωνίες μας στο εγγύς μέλλον».

Πρόσβαση σε πληθώρα πόρων

Το IRISCC προσφέρει πρόσβαση σε συμπληρωματικές και διεπιστημονικές ευρωπαϊκές κι εθνικές ερευνητικές υποδομές, που περιλαμβάνουν παρατηρητήρια, πειραματικές εγκαταστάσεις, προηγμένα εργαλεία μοντελοποίησης και ισχυρές υποδομές δεδομένων. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι υπερήφανο που συνεισφέρει με πρόσβαση για ερευνητές από όλο τον κόσμο στον υπερσταθμό παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Θησείο, ο οποίος λόγω της μοναδικότητάς του και των εκτεταμένων χρονοσειρών που διαθέτει αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμπραξης των ερευνητικών υποδομών IRISCC.

Ενίσχυση της έρευνας και των τεκμηριωμένων αποφάσεων

Το IRISCC προωθεί την διεπιστημονική έρευνα με γνώμονα τις προκλήσεις και τους κινδύνους πολλαπλών κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων, προωθώντας τις στρατηγικές προσαρμογής και ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Βασικοί στόχοι του IRISCC:

    • Υποστήριξη της στοιχειοθετημένης χάραξης πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των κινδύνων.
    • Διευκόλυνση της έρευνας υψηλής ποιότητας σχετικά με τους κινδύνους που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και τις συνιστώσες της.
    • Παροχή ενός φιλικού προς το χρήστη, ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών για την έρευνα σχετικά με τους κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής
    • Εξασφάλιση της απρόσκοπτης ενοποίησης μεταξύ των ερευνητικών υποδομών και της εναρμόνισης των πολιτικών πρόσβασης και δεδομένων τους.
    • Προώθηση της εμπλοκής των χρηστών και της συνδημιουργίας υπηρεσιών με τους ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Επένδυση στο μέλλον

Το IRISCC δεσμεύεται για την ανοικτή ανταλλαγή γνώσεων και την ευρεία ανάπτυξη ικανοτήτων. Το έργο προσφέρει προγράμματα κατάρτισης για να εξοπλίσει τη νέα γενιά ερευνητών με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση αυτών των ολοκληρωμένων ερευνητικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική έρευνα σχετικά με τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής. «Η διάδοση και αξιοποίηση των υπηρεσιών και της κατάρτισης που προσφέρει το έργο είναι μια από τις βασικές μας δραστηριότητες», δήλωσε η Päivi Haapanala, υπεύθυνη διαχείρισης του έργου IRISCC.

Απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών

Το IRISCC εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων της ερευνητικής κοινότητας, εμπορικών φορέων, τοπικών, εθνικών και διεθνών διαχειριστών κινδύνων, διεθνών οργανισμών, φορέων χάραξης πολιτικής και της κοινωνίας στο σύνολό της.

Το IRISCC σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ενδυνάμωση μιας συλλογικής αντιμετώπισης στις κλιματικές προκλήσεις. Αξιοποιώντας τη συλλογική εμπειρογνωμοσύνη των ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών, το έργο αυτό μας δίνει τα εφόδια για να οικοδομήσουμε ένα πιο ανθεκτικό μέλλον. Το IRISCC χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης με αριθμό: 101131261.

Ενδιαφέρεστε;

Επικοινωνήστε με την υπεύθυνη διαχείρισης του έργου IRISCC, Päivi Haapanala στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου paivi.haapanala@luke.fi για περισσότερες πληροφορίες. Ο δικτυακός τόπος θα ανοίξει σύντομα στη διεύθυνση www.iriscc.eu.

Μετάβαση στο περιεχόμενο