ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης 02) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο « ORFEUS-EIDA» που χρηματοδοτείται από ORFEUS-EPOS Κωδικός Έργου : 4320

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση μίσθωσης έργου
(Κωδικός Θέσης 02)
στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο
« ORFEUS-EIDA»
που χρηματοδοτείται από ORFEUS-EPOS
Κωδικός Έργου : 4320
Ημ/νια: 27/09/2022 15:39:41
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: 9ΡΖ7ΟΡΕΙ-ΨΘΔ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ