ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας για μία (1) Θέση υποτρόφου (Κωδικός Θέσης: CS_Mod_AQ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο «EIFFEL» που χρηματοδοτείται από EUROPEAN COMISSION – H2020 Κωδικός Έργου 2288

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας για μία (1) Θέση υποτρόφου
(Κωδικός Θέσης: CS_Mod_AQ)
στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο
«EIFFEL»
που χρηματοδοτείται από EUROPEAN COMISSION – H2020
Κωδικός Έργου 2288
Ημ/νια: 27/09/2022 15:35:56
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ1ΝΟΡΕΙ-7ΟΦ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ