ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ – ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe”

ΑΔΑ: 6ΛΦΘΟΡΕΙ-ΡΦΔ
Φορέας έκδοσης: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1926
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ – ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “EuroGEOSS Showcases: Applications Powered by Europe”
Είδος Πράξης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο