ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Σεισμολογία και μελέτη θαλάσσιων κυμάτων βαρύτητας με έμφαση στον σχεδιασμό και διαχείριση σεισμολογικών και παλιρροιογραφικών δικτύων», στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Αρ.Πρωτ. EAA: 2195
Ημερομηνία: 08/07/2021

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.