ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας (Κωδικός Θέσης: ΔΕ_Adm_Com_1), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Data Relay Hub Framework – Greece (Κωδικός Έργου: 3218), με πλαίσιο χρηματοδότησης ESA, ΕΥ ΚΟΝΤΟΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗ., Επελέγη ο/η υποψήφιος/α με Α.Π. Αίτησης 1043/23-8-2023. (Αριθμός Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 15519/2023 ).

ΑΔΑ: 68ΠΑΟΡΕΙ-Ν9Α
Φορέας έκδοσης: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15519/2023
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας (Κωδικός Θέσης: ΔΕ_Adm_Com_1), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο Data Relay Hub Framework – Greece (Κωδικός Έργου: 3218), με πλαίσιο χρηματοδότησης ESA, ΕΥ ΚΟΝΤΟΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗ., Επελέγη ο/η υποψήφιος/α με Α.Π. Αίτησης 1043/23-8-2023. (Αριθμός Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 15519/2023 ).
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο