ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝ. Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ” ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) ΤΟΥ Ε.Α.Α.

 

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝ. Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ, ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ” ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.) ΤΟΥ Ε.Α.Α.
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΟΦΟΡΕΙ-3ΔΦ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο