ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: JRD15), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ_JustReDI (Κωδικός Έργου: 5090), με πλαίσιο χρηματοδότησης Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, ΕΥ ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩ., Επελέγη ο/η υποψήφιος/α με Α.Π. Αίτησης 2612 – 07/09/2023. (Αριθμός Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ 15559/2023 ).

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης έργου
(Κωδικός Θέσης: JRD15), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣ
ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ_JustReDI (Κωδικός Έργου:
5090), με πλαίσιο χρηματοδότησης Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, ΕΥ ΠΛΕΙΩΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩ., Επελέγη ο/η υποψήφιος/α με Α.Π. Αίτησης 2612 – 07/09/2023. (Αριθμός Πρωτοκόλλου ΕΛΚΕ
15559/2023 ).
Ημ/νια: 15/09/2023 14:40:33
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΑΤΟΡΕΙ-Μ5Τ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο