ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη σύμβασης έργου (Κωδικός Θέσης: Code_Data_Optim_MSc), με αντικείμενο «Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση κώδικα για τρισδιάστατες απεικονίσεις δυναμικού ηλιακής ενέργειας», στο πλαίσιο του έργου «REVEALING THE ROLE OF GEOSS AS THE DEFAULT DIGITAL PORTAL FOR BUILDING CLIMATE CHANGE ADAPTATION & MITIGATION APPLICATIONS (EIFFEL)» με ΕΥ τον Δρ. Ε. Γερασόπουλο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Επελέγη η κα Ε. Μπαξεβανάκη. (Έγγραφο υπ. αριθ.2955_504_20-9-2022).

Θέμα: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύναψη σύμβασης
έργου (Κωδικός Θέσης: Code_Data_Optim_MSc), με αντικείμενο «Ανάλυση δεδομένων και βελτιστοποίηση
κώδικα για τρισδιάστατες απεικονίσεις δυναμικού ηλιακής ενέργειας», στο πλαίσιο του έργου «REVEALING
THE ROLE OF GEOSS AS THE DEFAULT DIGITAL PORTAL FOR BUILDING CLIMATE CHANGE ADAPTATION &
MITIGATION APPLICATIONS (EIFFEL)» με ΕΥ τον Δρ. Ε. Γερασόπουλο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Επελέγη η κα Ε. Μπαξεβανάκη. (Έγγραφο υπ. αριθ.2955_504_20-9-2022).
Ημ/νια: 27/09/2022 12:41:49
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: 9ΚΠΙΟΡΕΙ-ΧΞ4

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ