Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο