Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – OKTΩΒΡΙΟΥ 2021