Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) (Ε.Φ. 19740) μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Έσοδα – Έξοδα Μαρτίου 2016

Μετάβαση στο περιεχόμενο