Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΜΑΡΤΙΟΥ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ