Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΜΑΪΟΥ 2021