ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 (Φ. 19710, Κ.Α.Ε. 2418)

Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) (Ε.Φ. 19-740) από Ιανουάριο έως και Μάιο 2016.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο