Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο