Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού (Ε.Φ. 19740) IOYΛIOY 2017
Στοιχεία επιχορήγησης (Ε.Φ. 19710, Κ.Α.Ε. 2418) – IOYΛIOY 2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο