Στοιχεία εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού (Ε.Φ. 19740) – ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Στοιχεία επιχορήγησης (Ε.Φ. 19710, Κ.Α.Ε. 2418) – ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Μετάβαση στο περιεχόμενο