Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΙΟΥΝΙΟΥ 2021