Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΙΟΥΛΙΟΥ 2021