Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού (Ε.Φ. 19740) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Στοιχεία επιχορήγησης (Ε.Φ. 19710, Κ.Α.Ε. 2418) – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μετάβαση στο περιεχόμενο