Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ