Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) (Ε.Φ. 19-740) μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Έσοδα – Έξοδα Φεβρουαρίου 2016

Μετάβαση στο περιεχόμενο