Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ