Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού (Ε.Φ. 19740) – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Στοιχεία επιχορήγησης (Ε.Φ. 19710, Κ.Α.Ε. 2418) – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016