Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο