Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021