Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021