Πλειώνης Εμμανουήλ
Καθ. Πλειώνης Εμμανουήλ – Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΙΕΡΑ

Είναι Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, επισκέπτης Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέλος του ΔΣ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής και του European Space Science Committee. Επιπλέον, είναι Συντονιστής του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή – CLIMPACT, Πρόεδρος της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής στα Αντικύθηρα και Πρόεδρος του ΤΕΣ Περιβάλλον – Ενέργεια – Βιώσιμη Κινητικότητα. Υπήρξε μέλος του ΤΕΣ Φυσικής την περίοδο 2017-2019. Είναι έλος της Επιστημονικής (Scientific Committee) και της Καθοδηγητικής επιτροπής (Steering Committee) του διεθνούς επιστημονικού Consortium «The Ultimate XMM Extragalactic X-ray Survey (XXL)».

Γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα και έλαβε πτυχίο στα Μαθηματικά από το Παν/μιο Κρήτης και Διδακτορικό στην Παρατηρησιακή Κοσμολογία το 1989 από το Παν/μιο Sussex της Αγγλίας με επιβλέποντα Καθηγητή τον John D. Barrow.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με Παρατηρησιακή Κοσμολογία, Μεγάλης Κλίμακας Δομή του Σύμπαντος και Εξωγαλαξιακή Αστροφυσική, ενώ πρόσφατα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επεκτείνονται και σε ζητήματα Κλιματικής Αλλαγής και των συναρτώμενων φυσικών καταστροφών.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 240 επιστημονικά άρθρα αλλά και πολλά άρθρα εκλαΐκευσης και πολιτικής της επιστήμης, ενώ έχει επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές και διατριβές Master. Έχει παράγοντα h-index=36 (NASA-ADS) και h-index=44 (Google Scholar). Είναι Κριτής Επιστημονικών προτάσεων των Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Υπουργείου Έρευνας & Καινοτομίας της Ισπανίας, CONACYT του Μεξικού, ΕΛΙΔΕΚ & ΓΓΕΤ. Μέλος επιτροπών κρίσης (TAC) παρατηρησιακών ερευνητικών προτάσεων των δορυφόρων ακτίνων-Χ Chandra της ΝΑSΑ (ΑΟ-11) και ΧΜΜ της ESA (ΑΟ-12, ΑΟ-13) και του τηλεσκοπίου 10μ GTC των Καναρίων νήσων. Κριτής επιστημονικών άρθρων των διεθνών επιστημονικών περιοδικών: MNRAS, Astrophysical Journal, Astronomy & Astrophysics, κα

Έχει οργανώσει 5 διεθνή Συνέδρια Αστροφυσικής/Κοσμολογίας, ένα Διεθνές Σχολείο και δύο Πανελλήνιες Ημερίδες Κοσμολογίας (“Large-Scale Structure in the X-ray Universe”, 1999, “Multiwavelength Cosmology” 2003, “X-ray Surveys” 2007, «Half a Century of X-ray Astronomy», 2012, «Hot Spots in the XMM Sky», 2016, “Α Panchromatic View of Clusters of Galaxies and the LSS”, 2005). Επίσης έχει οργανώσει 2 ημερίδες για την Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών: τον Νοέμβριο 2017 με θέμα «Περιβάλλον, Διάστημα, Φυσικές Καταστροφές», υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ και τον Νοέμβριος 2019 με θέμα: «Η Συνεισφορά των Ερευνητικών Κέντρων στην Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών», σε συνεργασία με άλλα 10 ερευνητικά Κέντρα υπό τον συντονισμό του ΕΑΑ (http://www.naturaldisasters.noa.gr).

Είναι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής του Διεθνούς Επιστημονικού περιοδικού με κριτές: International Journal of Modern Physics D, http://www.worldscientific.com/page/ijmpd/editorial-board, και εκδότης των κάτωθι πρακτικών συνεδρίων: (α) Atlantic Sciences, Paris (ISBN 2-84394-227-6), (β) Κluwer ASSL Vol. 276, (γ) Kluwer ASSL Vol. 301, (δ) Springer Lecture Notes in Physics, LNP Vol. 740.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της «Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας» (για 3 διετείς θητείες) και Αντιπρόεδρος του ΔΣ για μια ακόμα θητεία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρείας για την Βαρύτητα, Σχετικότητα και Κοσμολογία» για μια θητεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο